Gửi bài cho DOANH NHÂN VIỆT NAM | Đăng nhập | Đăng ký
CÂU CHUYỆN DOANH NHÂN

Góc Nhìn

Khai mạc K-Med Expo 2024 diễn ra vào sáng ngày 13/06 mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác trong ngành trang thiết bị y tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Thông tin doanh nghiệp