Gửi bài cho DOANH NHÂN VIỆT NAM | Đăng nhập | Đăng ký

Tập đoàn phát triển giáo dục APU xuất sắc ghi danh “Top 10 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia”

Tại chương trình Tết Doanh Nhân mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức tại Dinh Độc Lập TP. HCM, Hệ Thống Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU và Đại Học Mỹ Tại Việt Nam AUV đã chính phục hội đồng thẩm định với những thành ...[+]

CÂU CHUYỆN DOANH NHÂN

Góc Nhìn

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Võ Văn Pháp tự hào vì sau hơn 3 năm BBB Group hoạt động ngành tài chính đã mang lại nhiều giá trị và lợi ích lớn và điều đó sẽ còn tiếp tục phát triển không ngừng trong thời gian tới khi nhu cầu “khát vốn” đầu tư vẫn còn đang rất lớn trong khối doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông tin doanh nghiệp