Gửi bài cho DOANH NHÂN VIỆT NAM | Đăng nhập | Đăng ký
Doanh nhân Việt Nam

Góc Nhìn

Ăn lẩu, ăn đồ nướng mãi rồi, đổi món đi nào. Cái trời lành lạnh này mà ăn cơm gà Hải Nam thì mới hiểu vì sao món ăn này trở thành “quốc thực” của Singapore.