Gửi bài cho DOANH NHÂN VIỆT NAM | Đăng nhập | Đăng ký
Doanh nhân Thế Giới

Góc Nhìn

Doanh nhân Võ Văn Pháp vừa nhận Giải thưởng Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu ASIA - ASIA Business Awards được tổ chức tại Dinh Độc Lập TPHCM vào ngày 14/8 vừa qua.